Villkor

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj började en ny förordning (GDPR) att gälla i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen.

För att vi ska kunna ta emot och leverera din beställning registrerar du personuppgifter. I och med att du lägger en beställning samtycker du till att vi lagrar dessa. De personuppgifter som lagras är namn, mailadress, telefonnummer och adress. Dina uppgifter används för att kunna leverera de produkter som du har beställt. Vi kan använda dina personuppgifter i vår egna marknadsföring som nyhetsbrev med mera om du har samtyckt till det. Du kan alltid avböja från att mottaga eventuell reklam och nyhetsbrev. Personlig information förmedlas aldrig till tredje part i marknadsföringssyfte.

Lagring av personuppgifter ska enligt gällande lagstiftning vara ändamålsenlig. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs. Personlig information raderas eller anonymiseras när vårt syfte för lagringen av information upphör.

I enlighet med GDPR har du rätt att få ut all information vi har kring din person, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att invända mot lagringen och få den borttagen, om detta strider mot lagstiftningen. Kontakta oss om du vill få tillgång till den registrerade information vi har på din person.

Maila via info@karolinagermundsson.se .

Senast uppdaterad: 2018-05-25